Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Doordat de raad door de wetgeving het recht heeft gekregen op informatie, instemming, advies, initiatief en overleg is het een eerlijke medespeler op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de wijze waarop ouders meehelpen op school of de veiligheid op school.

 

Vaste onderwerpen zijn:

  • Begroting
  • Jaarplan
  • Veiligheidsplan
  • Zorgplan
  • Schoolgids
  • Vakantierooster
  • Informatie uit GMR (Medezeggenschapsraad met het grote bestuur)
  • Informatie van buitenaf
  • Vraagstukken van ouders

 

De MR van de Widdonckschool heeft als doel om het actief ouderschap samen vorm te geven.

 


Contact

Widdonckschool Weert SO

Beatrixlaan 1

6006 AH Weert

Tel.: 0495 - 54 68 64

E-mail: WiddonckschoolWeert@aloysiusstichting.nl