Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer  informatie:

 

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris voor SO en VSO de Widdonckschool is Fieke Dings (zorgcoordinator). Voor meer informatie over de aandachtsfunctionaris verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6 van de schoolgids.

 

Contactpersoon

De contactpersoon voor SO en VSO de Widdonckschool is Wim Knippenbergh (leerkracht VSO). Voor meer informatie over de contactpersoon verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.7 van de schoolgids.

 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen binnen onze stichting zijn de heer C. van Meurs en mevrouw drs. I.L.A. Wielinga. Zij zijn te bereiken via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252-434000.

 

Download de folder

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. In deze folder leest u bij wie u binnen de Aloysius Stichting terecht kunt als ouder.

 

 


Contact

Widdonckschool Weert SO

Beatrixlaan 1

6006 AH Weert

Tel.: 0495 - 54 68 64

E-mail: WiddonckschoolWeert@aloysiusstichting.nl