Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris voor SO en VSO de Widdonckschool is Fieke Dings (zorgcoordinator). Voor meer informatie over de aandachtsfunctionaris verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6 van de schoolgids.

 

Contactpersoon

De contactpersoon voor SO en VSO de Widdonckschool is Wim Knippenbergh (leerkracht VSO). Voor meer informatie over de contactpersoon verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.7 van de schoolgids.

 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen binnen onze stichting is de heer C. Woerden, te bereiken via 06-2273603.

 

Download de folder

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. In deze folder leest u bij wie u binnen de Aloysius Stichting terecht kunt als ouder.

 

 


Contact

Widdonckschool Weert SO

Beatrixlaan 1

6006 AH Weert

Tel.: 0495 - 54 68 64

E-mail: WiddonckschoolWeert@aloysiusstichting.nl